Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Waterschap verbetert regels voor regenwaterafvoer

Foto

Waterschap Hollandse Delta past de regels aan voor regenwaterafvoer bij aanleg van verhard oppervlak. Door de klimaatverandering zijn er nu meer korte en hevige regenbuien. Soms is het nodig om extra sloten aan te leggen om al dat overtollige water op te vangen. Het waterschap zorgt onder meer voor het waterpeil in de sloot.

Bij gras of grond dringt het regenwater rechtstreeks de zachte bodem in. Maar dit is niet het geval bij verhard oppervlak zoals asfalt, klinkers of tegels. In dat geval is de bodem afgesloten en stroomt het regenwater de sloot of het riool in. Ook het regenwater op het dak loopt via de regenpijp vaak naar het riool of de sloot.

Bij aanleg van nieuw verhard oppervlak stroomt er meer water de sloot in en de sloot kan dan overstromen. Om dat te voorkomen, heeft het waterschap regels voor de aanleg van nieuw verhard oppervlak. Die regels zijn nu verbeterd.

Compenserende maatregelen
Als er nieuwe verharding wordt aangelegd, moeten er extra sloten worden gegraven, of kunnen bestaande sloten worden voorzien van bredere natuurvriendelijke oevers. Met de nieuwe regels mogen er in plaats van sloten ook greppels of waterbergingen worden aangelegd om de nieuwe verharding te compenseren. Soms zijn ook ondergrondse waterkelders mogelijk.

De verbeterde regels zijn ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten en zijn nu beschikbaar voor inzage, onder meer via de website van het waterschap.