Werkzaamheden aan bloemdijk Panksdijkje krijgt vervolg

Foto

In de laatste week van november 2022 gaat Staatsbosbeheer aan de slag met werkzaamheden op het Panksdijkje in Sommelsdijk. Bloemdijken op Goeree-Overflakkee, zoals het Panksdijkje, hebben een grote natuurwaarde. De variatie en afwisseling tussen open bloemrijke stukken en struiken zoals meidoorns zijn namelijk erg belangrijk voor veel soorten planten en dieren.

In 2021 is er al gestart met het terugbrengen van de natuurwaarden op een aantal bloemdijken op Goeree-Overflakkee, waaronder het Panksdijkje. De vervolgwerkzaamheden van dit jaar hebben hetzelfde doel; het vergroten van de biodiversiteit door meer ruimte te maken voor bloeiende kruiden.

Meer openheid en variatie in de natuur
De rechterzijde van het Panksdijkje is nu teveel beschaduwd door struiken en opkomende bomen. Hierdoor krijgen bloeiende kruiden geen kans om te groeien. Door het verwijderen van opschot en stobbe, jonge takkengroei en boomstronken, creëren ze meer openheid en variatie in het landschap en krijgen meer soorten de kans om te groeien. De aanwezige bloeiende meidoorns zorgen samen met de toekomstige bloeiende kruiden weer voor het typische karakter van een bloemdijk.

Daarnaast wordt langs de sloot het overhangend struweel verwijderd. Hierdoor wordt de sloot beter bereikbaar en kan het onderhoud van sloten beter worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in afstemming met waterschap Hollandse Delta.

Voor vragen over de werkzaamheden kan er een e-mail gestuurd worden naar Staatsbosbeheer: zuid-hollandsedelta@staatsbosbeheer.nl.