Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Werkzaamheden essentaksterfte Battenoord en Paardengat

Foto

In de derde week van september 2022 is Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden gestart in het Battenoordse bos en in het bos Paardengat op Goeree-Overflakkee. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de essentaksterfte.

Verwijderen van zieke essen
De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Helaas heeft de essentaksterfte ook de essen in het Battenoordsebos en in het Paardengatbos aangetast. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de essentaksterfte gaat Staatsbosbeheer zorgen voor nieuw en gevarieerd bos door het planten van verschillende inheemse boomsoorten. Er ontstaat hierdoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en aan de draagkracht van het bos. Op de plekken waar de essen verwijderd worden gaan ze populieren en duurzaam loofhout planten zoals esdoorn, zomereik, zoete kers en haagbeuk.

Kern-mantel-zoom
Ook gaat Staatsbosbeheer aan de slag om op de plekken van de werkzaamheden een structuurrijke bosrand te creëren, ook wel een kern-mantel-zoom overgang genoemd. Vanuit het bos (de kern) gaat het bos over in de mantel, in de mantel staan vooral hoge struiken en lage bomen zoals hazelaar, meidoorn, Gelderse roos en lijsterbes. De mantel gaat over in de zoom, hier staan inheemse bramen en verschillende bloeiende kruidachtige planten. Deze zorgen voor een overgang van de mantel naar het grasland. Deze kern-mantel-zoom overgang zorgt voor een vitaal en sterk bos. Daarnaast levert het veel op voor verschillende planten en dieren zoals voedsel, schuilmogelijkheid, broedgelegendheid en geschikte groeiplaatsen.

De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen. Voor verdere vragen over de werkzaamheden kan er een e-mail gestuurd worden naar: zuid-hollandsedelta@staatsbosbeheer.nl