Wim Driesse neemt afscheid van CuraMare

logo-curamareWim Driesse zal per 31 december 2016 terugtreden als lid van de Raad van Bestuur van CuraMare. Dat heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt. Wim Driesse heeft dit besluit genomen in overleg met de Raad van Toezicht. Reden was een diepgaand verschil van inzicht tussen hem en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven.

Wim Driesse heeft gedurende acht jaar als enthousiast bestuurder veel betekend voor CuraMare en de zorg op Goeree- Overflakkee en omstreken.

Deskundig en betrokken heeft hij leiding gegeven aan - in het bijzonder - de care sector van CuraMare. Onder zijn leiding heeft de ouderenzorg binnen CuraMare belangrijke kwaliteitssprongen gemaakt. Dat geldt voor de professionalisering van de zorg, waaronder de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor de verschillende zorgcentra en de thuiszorg. Onlangs is dit kwaliteitssysteem weer gecertificeerd.

Dat geldt in het bijzonder ook voor de grote slag die gemaakt is om de woon- en leefomgeving van de cliënten te moderniseren. De opening van Nieuw Rijsenburgh was een hoogtepunt in een reeks van zeer geslaagde nieuwbouwprojecten die hebben geleid tot voldoende capaciteit van uitstekend niveau voor langdurige zorg op Goeree - Overflakkee. Ook in financieel opzicht staat CuraMare Thuis- en Ouderenzorg er uitstekend voor.

Wim heeft bovendien als bestuurder van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onder meer een belangrijke bijdrage geleverd aan het op orde brengen van de ICT systemen en het uitbouwen van de ketenzorg in de regio.