Wisselexpositie Gebroken Dijken Goeree-Overflakkee

In 1954 verscheen het boek 'Gebroken Dijken, Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 februari 1953'. Geïnspireerd op dit boek is een wisselexpositie samengesteld die een beeld geeft van de toenmalige kijk op de Watersnoodramp. Tot eind maart 2015 is deze expositie te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De opening werd verricht door wethouder Piet Koningswoud van Goeree-Overflakkee. 

Gebroken Dijken' is een herdenkingsboek maar ook een feitelijke beschrijving van wat plaatsvond en een waardevolle reflectie op wat de toekomst brengen moge. 'Gebroken Dijken' was een uitgave van het toenmalige Wetenschappelijk Genootschap Goeree-Overflakkee en werd gedrukt in de Flakkeesche Drukkerij Boomsma in Middelharnis.

Erfgoedlijn
Voor de wisselexpositie in het Watersnoodmuseum is de presentatie uitgebreid met grafiek en foto's uit het project 'getekend' en een fotopresentatie van het educatieve project 'KijkDijken' (beide 2003). De tentoonstelling is een initiatief van Stichting Podium Goeree-Overflakkee en vindt plaats in het kader van de 'Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee; over leven met het water' en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. www.erfgoedlijngo.nl.

Met de drie verbonden thema's wordt duidelijk gemaakt dat herinneren niet alleen omkijken is naar het verleden maar tegelijkertijd ook onze beleving van nu kan bepalen. Daarmee kunnen we ook leren omgaan met wat voor de toekomst nodig is.

Het leven gaat voort
Dr G. Stoel, secretaris van het Wetenschappelijk Genootschap Goeree-Overflakkee verwoordde het destijds in zijn 'ten geleide' in het boek Gebroken Dijken, Goeree-Overflakkee als volgt: "De tijd heelt vele wonden en vervaagt alle herinneringen. Het leven gaat voort; nieuwe oogsten zullen rijpen op het herwonnen land, nieuwe geslachten zullen er opnieuw een bestaan vinden. Dan zullen de mensen zich weer volkomen veilig wanen achter hun zeeweringen, zoals wij dat voor 1953 ook deden. Zij zullen zich weer sterk voelen in het besef van de menselijke techniek. Totdat de kracht van de elementen ook onze nazaten hun zwakheid en die van hun werken doet ondervinden.'

De expositie loopt tot eind mei 2015. Het Watersnoodmuseum is gevestigd aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5 in Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland). Meer informatie is te vinden op www.watersnoodmuseum.nl.