Wsw-medewerkers in buitendienst toegevoegde waarde

Foto

Sinds de herindeling is de groenafdeling van Webego B.V. gestopt. De 52 medewerkers van de voormalige groenafdeling zijn vanaf dat moment geïntegreerd in de buitendienst van de gemeente Goeree-Overflakkee. Enerzijds om te voorkomen dat twee vaste groenbedrijven binnen één gemeente werkzaam zijn, anderzijds om als gemeente vooruitlopend op de participatiewet een voortrekkersrol te vervullen voor wat betreft de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Na ruim een jaar van samenwerking blijkt de inzet van Wsw-medewerkers zeker een toegevoegde waarde voor de organisatie en een goede aanvulling op het team.

In de voormalige vier gemeenten op Goeree-Overflakkee hadden de buitendiensten een groot aantal begeleid werken plaatsen. De Wsw-medewerkers hielpen onder begeleiding van de buitendienstmedewerkers mee met het onderhoud van het openbaar groen. Zij werden ingezet op repeterende werkzaamheden als schoffelen, opruimen van zwerfafval, vegen en grasmaaien.

Na de herindeling werd het uitvoeringsbedrijf een onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee. De Wsw-medewerkers, die werkzaam waren op de begeleid werken plaatsen, zijn overgenomen door de gemeente Goeree-Overflakkee en kwamen daarmee officieel in dienst bij de gemeentelijke buitendienst. Door de inzet van deze Wsw-medewerkers, benut de gemeente enerzijds hun kwaliteiten en biedt hen anderzijds een passende werkplek in een reguliere werkomgeving.

Organisatie buitendienst
Vanaf 1 januari 2013 bestaat de buitendienst in totaal uit 110 medewerkers, waarvan 52 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn 3 teamleiders en 4 opzichters benoemd, die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en begeleiding van deze medewerkers. Samen met personeelsconsulenten en trajectconsulenten, voor de begeleiding vanuit Webego B.V., zorgen zij ervoor dat de Wsw-medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien.

Ook in de huidige situatie houden de Wsw-medewerkers zich bezig met de repeterende werkzaamheden. Dit voeren zij uit als onderdeel van een wijkteam. Als wijkteamlid zijn zij verantwoordelijk voor het groenbeheer in een eigen wijk. Zij zijn trots op hun rol in het team en zetten zich dan ook maximaal in voor hun eigen wijk.

DeltaFiber