Ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen

logo_goeree-overflakkeeMensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en CER af te schaffen.

Waarom afschaffing Wtcg en CER?
De overheid heeft de Wtcg en CER afgeschaft, omdat met deze regelingen niet altijd de mensen bereikt werden die bereikt moesten worden. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Uitbetaling Wtcg in najaar 2014 voor de laatste keer
De tegemoetkoming op grond van de Wtcg werd in het najaar 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Wanneer u een Wtcg-tegemoetkoming ontvangt, verandert er dit jaar voor u dus nog niets. De tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering (CER) wordt in 2014 niet meer door het CAK verstrekt. De gemeente heeft besloten om de CER in 2014 nog éénmalig uit te keren aan alle CER-klanten die dit financieel nodig hebben, waarbij gekeken is naar inkomen en vermogen.

Ondersteuning door de gemeente
Door het afschaffen van deze regelingen moeten chronisch zieken en gehandicapten meer zorgkosten zelf gaan betalen. De gemeente krijgt budget van het Rijk om een nieuwe, gemeentelijke compensatieregeling op te zetten. Wel is duidelijk dat er aanzienlijk minder budget voor beschikbaar is dan voor de huidige regelingen. De gemeente kan alleen nog de inwoners met de laagste inkomens ondersteunen.

De gemeente vindt het belangrijk om de toegang tot betaalbare zorg voor minima te waarborgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om bij CZ een nieuwe en uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden voor mensen met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat mensen met een inkomensgrens tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie en neemt ook de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de premie voor haar rekening. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 17,76 per maand per verzekerde.

Deze nieuwe gemeentelijke verzekering (pakket Gemeenten Extra Uitgebreid) dekt de kosten die voorheen door de Wtcg werden gecompenseerd. Ook de eigen bijdrage die u bijvoorbeeld voor zorg thuis (waaronder hulp bij het huishouden) betaalt, is meeverzekerd. De dekking van deze verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Degenen die al een ziektekostenverzekering hebben lopen via de gemeente hoeven niets te doen. Degene die in aanmerking wenst te komen voor deze verzekering en een inkomen tot 110% van het sociaal minimum heeft, kan hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe regeling van de gemeente kunt u contact met de gemeente opnemen via telefoonnummer 14 0187.