Zwemwaterseizoen gestart

Het zwemseizoen is weer aangebroken. Dit betekent dat de provincie, net als ieder jaar, ook in het seizoen van 2008 actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit verstrekt. De provinciale zwemwaterwebsite is in de lucht en de zwemwatertelefoon is bemand.

Bij de meer dan honderd officiële zwemlocaties, die regelmatig door de waterkwaliteitsbeheerders en de provinciale inspecteurs worden gecontroleerd, staan herkenbare borden. Er is ook een nieuwe zwemwaterfolder met algemene informatie en adviezen. 

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot eind september. Als de waterkwaliteit of de aanwezigheid van bijvoorbeeld blauwwieren daartoe aanleiding geven, neemt de provincie maatregelen. Dat kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod zijn. Geldt voor een zwemlocatie een maatregel, dan staat bij die locatie een ander bord dan het gebruikelijke informatiebord. Daaronder hangt bovendien een informatiekastje met een toelichting over de reden van de maatregel.

Eén negatief zwemadvies
• Voor het Spui bij Oud-Beijerland geldt - ook in 2008 - direct al een negatief zwemadvies. In het Spui staat een sterke stroming en ook de beroepsscheepvaart komt er voorbij. Deze maatregel neemt de provincie uit veiligheidsoverwegingen.

Internet en zwemwatertelefoon
Op verschillende manieren kan informatie worden verkregen. Via www.zuid-holland.nl/zwemwater biedt de provincie naast actuele informatie ook informatie per zwemlocatie, de kaart met de ruim honderd zwemlocaties, algemene informatie en adviezen. Een informatieve film (in het Nederlands) laat zien wat er bij de betrokken instanties gebeurt. Ook dit jaar valt er voor Duits - en Engelstaligen in hun eigen taal informatie te raadplegen. Een e-mail sturen met een vraag over de zwemwaterkwaliteit kan via zwemwater@pzh.nl. Antwoord volgt dan zo spoedig mogelijk. De zwemwatertelefoon (070-4417550) is tussen 8:30 en 16:30 uur te bellen met vragen en voor het melden van gezondheidsklachten. Buiten kantooruren draait een informatiebandje.

Zwemwaterfolder 2008
De gratis zwemwaterfolder (in het Nederlands en Duits) ligt onder andere bij de VVV's, gemeentehuizen en bibliotheken. De zwemwaterfolder is ook verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070-4416622 of via de zwemwatertelefoon (070-4417550).