Zwemwaterseizoen van start

Op vrijdag 1 mei 2009 begon het zwemwaterseizoen. Dat betekent dat er weer gezwommen kan worden in de daarvoor aangewezen openbare wateren. De provincie Zuid-Holland controleert regelmatig de kwaliteit van dit zwemwater en brengt daarover een advies uit. 

Als het nodig is wordt er een negatief zwemadvies of een zwemverbod uitgevaardigd.

Deze adviezen zijn terug te vinden op de website en op de borden bij de betreffende zwemlocaties. Daarnaast kan iedereen met zijn vragen terecht bij de zwemwatertelefoon of een email sturen. Ook is er een zwemwaterfolder met algemene informatie en adviezen beschikbaar.

Informatievoorzieningen
Op verschillende manieren kan er informatie worden verkregen over de kwaliteit van het zwemwater:

Website: www.zuid-holland.nl/zwemwater. Naast de actuele informatie biedt de website ook informatie per zwemlocatie, de kaart met de ruim 100 zwemlocaties, algemene informatie en adviezen. De informatie is ook beschikbaar in het Engels en Duits. Verder laat een informatieve film zien welke instanties allemaal betrokken zijn en wat hun rol is op het gebied van zwemwater.

Email: zwemwater@pzh.nl
Vragen kunnen ook per email gesteld worden.

Zwemwatertelefoon: 070-447 75 50
De zwemwatertelefoon is op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur. Men kan hier terecht met alle vragen over zwemwater en het melden van gezondheidsklachten.

Zwemwaterfolder
De gratis zwemwaterfolder (in het Nederlands en Duits) is o.a. verkrijgbaar bij de VVV kantoren, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook is de zwemwaterfolder op te vragen via de zwemwatertelefoon.

Teletekst
Op pagina 725 van NOS teletekst worden alle zwemadviezen en zwemverboden beknopt gepubliceerd.